Dierengarantie fb
 Een initiatief van Kristien Ghys voor BSPCA

 

Home

Contact

               

 

dg

 

 

 

Garantiecertificaat

Ik kocht een zieke pup. Wat nu?
 
 
 
 
 
 

Ik kocht een zieke pup. Wat nu ?


Als u “gratis” onze bijstand wil, stuur het volgende naar kristien@bspca.be
1.       Scan van alle bewerkte pagina’s van het paspoort alsook de frontpagina met  paspoortnummer.
2.      Scan aankoopfactuur, garantiecertificaat en eventuele “Algemene verkoopsvoorwaarden”.
3.      Dierenarts: Kopies radio’s, rapporten, verslagen, laboresultaten en alle facturen.
4.      Bij overlijden een autopsieverslag.
5.      Eventuele correspondentie met de fokker
U verwittigt de verkoper schriftelijk zodra u een probleem vast stelt. 
Indien u dit telefonisch doet, moet u altijd erna een schriftelijke bevestiging naar de verkoper sturen van wat werd gezegd en afgesproken. Dit voor de bewijslast achteraf.
·         Laat u nooit intimideren 
door een scheldende, roepende, tierende, intimiderende of bedreigende verkoper. Verlaag u niet tot zijn of haar niveau en blijf kalm en hoffelijk. Zet ook niets op sociale media wat later tegen u kan gebruikt worden. Geef de verkoper niet de kans om een klacht voor laster tegen u in te dienen. U bereikt er toch niets mee. U kan wel uw verhaal op een neutrale manier brengen met vermelding van de initialen van de verkoper en de woonplaats. Zo kunt u misschien wel mensen sensibiliseren om weg te blijven van malafide (brood)fokkers.


·         Kosteloos herstel door bedrijfsdierarts :Ten gevolge van nieuwe rechtspraak van juni 2020 van het Hof van Cassatie zou er minstens een formele vraag voorgelegd moeten worden  aan de verkoper hond / kat om tot “herstel” over te gaan door de contractsdierenarts van de tegenpartij.
Slechts indien dat onredelijk is wegens de hoogdringendheid of de té grote afstand naar de bedrijfsdierenarts, kan men dat niet vragen.  Uit uw  dossier moet dus blijken waarom dat onredelijk was in de gegeven omstandigheden.
Anderzijds: het is wel degelijk verwarrend dat er in één van de garantiedocumenten staat dat u vrije keuze van dierenarts heeft. Daar gaan de meeste  rechters te licht over.
Dossiers waar men geen contact met verkoper heeft gehad over de aandoeningen, maken weinig kans op schadevergoeding. Respectievelijk: er kan maar naar de rechter worden gegaan als men alsnog de optie heeft aangeboden  aan de verkoper om tot herstel over te gaan.
1.       Mailen naar verkoper: “Mag ik met mijn hond / kat bij uw dierenarts gaan? Zo ja, de welke is dat? En bent u bereid de kost van de consultatie te dragen?”
2.      Als dierenarts te ver is of er is hoogdringendheid: ok, dan hoeft het niet volgens cassatie
3.      Als fokker zegt: neen ik betaal consultatie ook niet; prima dan heeft men het aangeboden en men weigert
4.      Als fokker zegt: ja, ga maar; dan eisen dat het dier wordt teruggegeven op eerste verzoek.
Wel rekening mee houden als u uw hond/kat achterlaat  voor “herstel” bij de bedrijfsdierenarts, ze niet alle middelen uit de kast zullen halen om uw pup te redden en de kans is groot dat u deze niet levend zal terug zien. Het is voor de verkoper namelijk goedkoper u een nieuwe pup mee te geven dan een dure behandeling te moeten betalen. U krijgt normaal geen dierenartsenverslag of autopsierapport om de ware doodsoorzaak te vernemen bij overlijden.  Dit is een zeer onprettig gevoel en de twijfels zullen blijven of uw geliefd diertje wel ooit een behandeling heeft gehad.
·         Bewaar alle betalingsbewijzen:
Aankoop, dierenartskosten, medicatie, autopsie, etc…


·         Kijk of u het nieuwe garantiecertificaat heeft meegekregen 
dat geldig is vanaf 21/4/2019 en volgens de regelgeving op papier moet ondertekend worden bij elke verhandeling van honden en/of katten bij alle erkende kwekers (hobby, beroeps en kweker-handelaar).
·         Begint het paspoort BE of met SK (Slowakije), CZ (Tsjechië), BU (Bulgarije) of HU (Hongarije)?
·         Is de invoerder in het paspoort vermeld in de lijst van de erkende landen en kwekers van het ministerie. Lijst.
·         Indien de leeftijd niet klopt volgens uw dierenarts, vraag hem een schriftelijke bevestiging van zijn bevinding.
·         Bij twijfel of de pup uit eigen kweek komt, kan u de worpfiche opvragen per mail als volgt:
Chipnummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Paspoortnummer: XX XXXXXXXXXX
Geboren op:
Gekocht op:
Graag hadden we van u het bewijs ontvangen dat ons (zieke) pupje uit uw eigen kwekerij komt,  gebaseerd op Art. 18, § 2 KB 27 april 2007:
2. Daarnaast houdt de verantwoordelijke voor elke worp, een foksteekkaart bij waarvan het model wordt vastgesteld in bijlage VI B.  De verwerver van een dier kan de gegevens over de worp raadplegen, met uitzondering van de gegevens van de andere verwervers.
Op deze fiche/foksteekkaart komen volgende gegevens voor: het identificatieteken van het moederdier of haar volgnummer in de inventaris van de vrouwelijke fokdieren, identificatiegegevens van het vaderdier, geboortedatum, aantal geboren jongen en aantal gespeende jongen. Daaronder komen dan de gegevens per jong:  identificatiegegevens van elk verhandeld jong dier, geslacht, datum van vertrek, gegevens van de verwerver. De verwerver van een dier kan de gegevens over de worp raadplegen, met uitzondering van de gegevens van de andere verwervers.
Graag hadden wij dus deze gegevens ontvangen voor onze pup.
Dank bij voorbaat.
Uw naam
·         Stuur een aangetekende brief met ontvangstbewijs naar de verkoper met vermelding van aankoopdatum, naam, ras, ware leeftijd en ziekte van je puppy of kitten/datum overlijden/factuur dierenartskosten, autopsierapport…
(Wij kunnen deze gratis opstellen in uw plaats)
·         Dien klacht in tegen de fokker en stap naar de politie om een proces-verbaal te laten opstellen.
Het is daarbij cruciaal dat u de status krijgt van benadeelde partij. Dit is geen kwestie voor het vredegerecht. Laat u door de politie niet afschepen!
Klachten zijn meestal de volgende:
1.       Oplichterij door verzwijgen van de herkomst van de hond/kat
2.      Oplichterij door het extra aanrekenen van 50 € registratiekosten
3.      Verkoop van een zieke hond/kat
4.      Vervalste leeftijd, ongeldige rabiësinenting
5.      Niet respecteren van de quarantaineperiode van 10 dagen
6.      Niet genummerd garantiecertificaat
7.      Meegeven van “Algemene Verkoopsvoorwaarden” strijdig met het garantiecertificaat
8.     Etc….Dit is een zaak voor het strafrecht. Stel dat bijvoorbeeld Gaia een rechtszaak aanspant, dan is het essentieel dat uw klacht op de juiste wijze door de politie geregistreerd werd dus met een proces verbaal met uw status als benadeelde partij. Een klacht die niet geregistreerd staat, bestaat immers niet.
Je neemt alle documenten mee naar de politie: aangetekende brief/ geschreven communicatie, aankoopbewijs, garantiecertificaat, paspoort, vaccinatieboekje, bewijzen van alle dierenartskosten met duidelijke vermelding van de ziekte.
Klopte de leeftijd van uw dier? Indien niet, heb je een geschreven bewijs van uw dierenarts welke de ware leeftijd was? Voeg dat document zeker ook toe aan de bewijslast en het proces verbaal….
Uw klacht wordt enkel genoteerd wanneer u een PV-nummer kreeg. Vraag dit PV-nummer net als een kopie van uw verhoor aan de politie. Het PV-nummer geeft u de mogelijkheid om bij het parket na te gaan welke stappen er reeds werden ondernomen naar aanleiding van uw klacht.


Wij of U bezorgt Gaia een digitale kopie van het volledige dossier.
Zij houden alles goed bij en bezorgen deze informatie aan hun advocaat. Wanneer het strafonderzoek is afgerond, wordt u opgeroepen door de Correctionele rechtbank om deel uit te maken van de strafzaak. U dient zich voor deze rechtbank burgerlijke partij te stellen. Enkel op deze manier kan u vergoed worden voor uw schade. Neem nogmaals alle relevante documenten mee.
·       Tot slot stuurt u best een e-mail naar dierenwelzijn@vlaanderen.be (als u in Vlaanderen woont) of vult u een online contactformulier in als u in Brussel woont met als titel 'Klacht tegen X. Ik dien een klacht in.'

 

 

Ondernemingsnummer VZW: 0835.070.624

ADRES:  Koornbloemplein 5    2610 Wilrijk    België